Sosiaalityöntekijät: Yksinäisyys ja elämänhallinnan ongelmat lisääntyivät koronakriisin aikana

Koronavirusepidemia näkyy sosiaalityön asiakkailla yksinäisyytenä sekä talouden ja elämänhallinnan ongelmina, ilmenee tuoreesta Sosiaalibarometri 2020 -julkaisusta.

Kyselyn vastausten mukaan sosiaalityöntekijät ovat eniten huolissaan tukea tarvitsevista lapsiperheistä. Myös nuorten tilanne herätti sosiaalityöntekijöiden keskuudessa huolta. Huoli nuorista oli hieman yleisempää pienillä paikkakunnilla.

Kolmanneksi eniten huolta herättävä asiakasryhmä oli mielenterveyskuntoutujat. Sosiaalityöntekijät olivat useammin huolissaan mielenterveyskuntoutujista isommilla paikkakunnilla kuin pienemmillä.

Huolta sosiaalityöntekijöiden keskuudessa aiheutti muun muassa se, että koronakriisin aikana monet ajanviettopaikat ja tukipalvelut oli suljettu, mikä osaltaan vaikeutti asiakkaiden elämänhallintaa.

Sosiaalityöntekijöiden mukaan asiakkaiden keskeisin ongelma epidemian aikana on yksinäisyys. Myös asiakkaiden taloudelliset ja elämänhallinnan ongelmat huolettavat vastaajia.

Palvelutarpeisiin vastaamiseen tyytyväisimpiä pienillä paikkakunnilla

Yli puolet vastanneista sosiaalityöntekijöistä oli sitä mieltä, että asiakkaan tarpeisiin vastaaminen vaikeutui koronakriisin aikana. Asiakkaiden nähtiin tarvitsevan enemmän tukea kuin aiemmin, eikä heillä ollut aina riittäviä teknisiä välineitä yhteydenpitoon sosiaalipalvelujen kanssa.

Positiivisimmin lähes kaikissa asiakasryhmissä palvelutarpeisiin vastaamiseen suhtauduttiin pienillä alle 20 000 asukkaan paikkakunnilla. Ainoan poikkeuksen teki tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ryhmä.

Kyselyssä sosiaalityöntekijöitä pyydettiin mainitsemaan suurimmat asiakkaita koskevat huolet. Koronavirusepidemian aikana yksinäisyys ja sosiaalisten kontaktien vähäisyys oli sosiaalityön asiakkaita koskeva suurin huoli. Toiseksi yleisimpänä haasteena mainittiin asiakkaiden taloudelliset huolet ja velat.

Kokemukset etätyöstä myönteisiä

Koronaepidemian aikana sosiaalityöntekijöiden kasvokkaiset tapaamiset asiakkaiden kanssa eivät olleet mahdollisia. Sosiaalityössä tilanteeseen reagoitiin tehostamalla kotiin tarjottavaa tukea. Asiakkaille on myös soitettu ja hoidettu heidän asioitaan puhelimitse aiempaa useammin.

Kasvokkaisten tapaamisten sijaan yhteydenpito korvattiin eri viestintäkanavilla, kuten pikaviestisovelluksilla. Kokemukset vaihtoehtoisista viestintätavoista olivat pääosin positiivisia.

Sosiaalityöntekijät olivat pääosin tyytyväisiä etätyön yleistymiseen. Työn nähtiin tehostuvan ja nopeutuvan, kun häiriötekijät ja liikkuminen paikasta toiseen vähentyivät.

Sosiaalibarometri 2020 perustuu 776 vastaukseen ja se julkaistaan kokonaisuudessaan 3. heinäkuuta. Sen toteutuksesta vastasivat Suomen sosiaali ja terveys ry Soste ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sosiaalityötä koskeviin kysymyksiin vastasi 496 sosiaalityöntekijää.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka