Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Etäopiskelu on kuormittanut monin tavoin sekä opettajia että oppilaita

Koronapandemian takia muuttuneet opetusjärjestelyt ovat aiheuttaneet ongelmia eri koulutusasteilla.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus selvitti kevään ja kuluneen syksyn aikana poikkeusolojen vaikutuksia oppimiseen.

Vaikka opetuksen menetelmiä kehitettiin monin tavoin, ei kaikilla opiskelijoilla ole ollut riittäviä etäopiskelun valmiuksia, eivätkä he ole saaneet tarpeeksi tukea.

– Kaikkein merkittävin tulos on ollut oppimisen tuen riittävyys etäopiskelun aikana. Ne oppilaat, joilla on muutenkin oppimisen haasteita ja vaikeuksia – tai muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden tilanne sekä erityisoppilaiden tilanne – niin heille tuki ei ole ollut riittävää, sanoo yksikön johtaja Hannele Seppälä.

Kuorma kasvoi

Kyselyyn vastanneista lukiolaisista kaksi kolmasosaa arvioi, että etäopiskelu on ollut normaalia opiskelua kuormittavampaa. Opiskelu ei ole ollut helppoa läheskään kaikille, sillä liki puolet lukiolaisvastaajista on kokenut opiskelumotivaationsa huonoksi poikkeusolojen aikana. Yli puolet vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että he ovat saaneet tarvitsemaansa tukea opiskelijahuollosta.

– Itseohjautuvat ja aktiiviset opiskelijat selvinnevät tästä jaksosta ongelmitta, mutta opiskelijat, joilla motivaatio ja opiskelutaidot ovat heikot tulevat olemaan muita heikommassa asemassa, sanoo vastauksessaan yksi lukion rehtori.

Selvitykseen kerättiin keväällä ja syksyllä tietoja perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, korkeakouluilta, rehtoreilta, opettajilta ja laajasti eri oppiasteiden opiskelijoilta.

Kodilla iso osuus

Kodin tuen merkitys on kasvanut etäopiskelun aikana sekä perusopetuksessa että toisella asteella. Kotoa saatu tuki on ollut vaihtelevaa, mistä on seurannut oppilaiden välistä eriarvoisuutta, todetaan selvityksessä.

Etäopiskelu on lisännyt tuen tarvetta heillä, joilla jo ennen pandemiaa oli vaikeuksia opinnoissaan. Myös teknisten laitteiden tai verkkoyhteyksien puute tai heikkous on heikentänyt oppilaiden yhdenvertaisuutta.

– Kaikilla ei ollut tarvittavaa laitetta, ja välineet saatiin osalle vasta viikkojen päästä. Opiskelukyky ja perheen tuki on ollut vaihtelevaa ja vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opiskelusta etäopetuksessa, kuvaillee yksi perusopetuksen opettaja vastauksessaan.

Osalle oppilaista etäopiskelu on sopinut hyvin, mutta toisaalta elämänhallinnan ongelmat, oppimisvaikeudet ja hankalat kotiolosuhteet ovat lisänneet oppilaiden välisiä eroja.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus suosittaa muun muassa, että opettajien digitaalista ja pedagogista osaamista parannetaan. Samalla tulisi varmistaa, että kaikilla on käytettävissään digiopiskeluun vaadittavat välineet ja taito käyttää niitä ja että erilaisten oppilaiden tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijoiden hyvinvointia tulisi tukea enemmän ja heidän oppimisvalmiuksiaan ja itseohjautuvuuttaan vahvistaa.