Oikeusasiamiehen mukaan Poliisihallitus tulkitsi koronan takia annettuja kokoontumisrajoituksia liian laveasti

Poliisihallitus on sittemmin muuttanut ohjauskirjettään. MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA

STT

Oikeusasiamies on ottanut kantaa Poliisihallituksen (Poha) poliisilaitoksille antamaan ohjeistukseen, joka koski tilannetta, jossa aluehallintovirastot (avi) kielsivät keväällä yli kymmenen ihmisen kokoontumisia. Oikeusasiamiehen mukaan Pohan ohjaavassa kirjeessä tulkittiin avien päätöksiä laajentavasti tavalla, jota ei voida pitää oikeudellisesti hyväksyttävänä. Sama koski oikeusministeriön virkamiesmuistiota.

Poliisihallituksen ohjaavassa kirjeessä katsottiin, että rajoitus koskisi kaikkia tilaisuuksia. Oikeusasiamiehen mukaan tartuntatautilaki ei kuitenkaan anna oikeutta rajoittaa mitä tahansa kokoontumisia, vaan ainoastaan kokoontumislaissa määriteltyjä yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia.

– Painotan, että vaikka monet keinot voisivat olla tehokkaita epidemian rajoittamisessa, viranomaiset voivat käyttää vain lakiin perustuvia toimivaltuuksia. Valtioneuvoston linjaukset tai suositukset eivät ole antaneet poliisille mitään lisävaltuuksia, oikeusasiamies toteaa.

Oikeusasiamiehen mukaan asiassa pitää ottaa huomioon, että poliisi oli keväällä täysin uudessa tilanteessa.

– Poliisi ei ole aiemmin joutunut arvioimaan tartuntatautilakia ja sen nojalla tehtyjä poikkeuksellisia rajoituspäätöksiä ja niiden valvontaa. Tilanne oli varsinkin keväällä kaikille viranomaisille uusi, ja vakavien uhkien torjunta edellytti ripeitä toimenpiteitä.

Poliisihallitus on sittemmin muuttanut ohjauskirjettään, ja oikeusasiamiehen mukaan ongelma on korjaantunut.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka