Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Perustuslakivaliokunta torjuu liikkumisrajoitukset, mahdolliselle maskipakolle sen sijaan suostumus – lue lausunto sanasta sanaan

Perustuslakivaliokunta näkee paljon perustuslaillisia ongelmia liikkumisrajoituksia koskevissa ratkaisuissa hallituksen esityksessä. Valiokunnan mielestä niitä koskeva sääntely tulee laatia toisin.

– Perustuslakivaliokunta katsoo, että hallituksen esityksen perusratkaisu kieltää liikkuminen kokonaan on oikeasuhtaisuuden vastainen, eikä sitä voi pitää perustuslain tarkoittamalla tavalla välttämättömänä, puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Sen sijaan maskipakkoa koskeva sääntely on valiokunnan mielestä perusteiltaan perustuslain mukainen, mutta siitäkin olisi parempi säätää normaalisti ja toistaiseksi voimassa olevassa tartuntatautilaissa.

Perustuslakivaliokunnan lausunto oli Rinteen mukaan yksimielinen.

Lausunto menee jatkokäsittelyyn hallintovaliokuntaan, joka antaa esityksestä mietinnön. Perustuslakivaliokunnan mielestä hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista tehdä eduskunnassa. Se myös vaatii, että muutokset on saatettava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Perustuslakivaliokunnan mielestä ongelmallisinta on, että lakiehdotuksessa pääsääntönä on kaiken liikkumisen kieltäminen. Sen mielestä tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin, erityisesti yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä.

– Ongelmallisuutta korostaa lakiehdotuksen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala, Rinne sanoi.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miten perustuslakivaliokunta on arvioinut, sitä, miten ihmisten asunnoissa tapahtuviin kokoontumisiin voitaisiin puuttua.

– Puuttuminen yksityisiin tilaisuuksiin, niiden kieltäminen, rajoittaminen tavalla tai toisella hallintovaliokunnan päättämällä tavalla on niitä keinoja, joilla voidaan päästä hallituksen esityksen näkökulmasta niihin tavoitteisiin, joita hallitus on asettanut, Rinne vastasi.

Perustuslakivaliokunta on koko koronaepidemian ajan korostanut, että on tärkeää noudattaa mahdollisimman vähäisen puuttumisen periaatetta.

Perustuslakivaliokunta pitää myös ongelmallisena, että vaikka lakiesityksen otsikossa sanotaan, että kyse on rajoituksista, tosiallisesti puhutaan ulkonaliikkumiskiellosta. Kiellon rikkominen taas on lähtökohtaisesti rangaistavaa. Valtaosa arkisesta liikkumisesta saattaa kuitenkin olla sellaista liikkumista, joka ei aiheuta viruksen tarttumisvaaraa.

– Se aiheuttaa rajattoman määrän näitä poikkeuspykälien tarpeita, joita pitäisi täsmällisesti ja tarkkarajaisesti kriminalisoida. Tämä johtaa tilanteeseen, joka katsotaan länsimaiselle oikeusjärjestelmällä vieraaksi eli siihen, että arkista liikkumista pitäisi pystyä mahdollisimman täsmällisesti sääntelemään jokaiselta osalta, valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok.) sanoi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Rokotusten kohdentaminen on perusteltua ja yhdenvertaista, jos sillä voidaan paremmin suojella väestön terveyttä

Lue perustuslakivaliokunnan lausunto liikkumisrajoituksista kokonaisuudessaan tästä

"Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Hallitus esittää perustuslain 23 §:n säädettävää tilapäistä poikkeusta perusoikeuksista. Hallituksen esityksen tavoitteita voidaan pitää erittäin painavina ja perusteltuina.

Lakiehdotuksen liikkumisvapautta koskevat ratkaisut ovat kuitenkin perustuslain kannalta ongelmallisia, ja sääntely tulee tältä osin laatia toisin. Maskipakkoa koskeva sääntely on perusteiltaan perustuslainmukainen. Maskipakosta olisi kuitenkin parempi säätää tavalliseen tapaan normaalisti ja toistaiseksi voimassa olevassa tartuntatautilaissa.

Liikkumisrajoitusten osalta valiokunta katsoo, että hallituksen esityksessä tähdätään tartuntojen vähentämiseen rajoittamalla kontakteja yksityisissä kokoontumisissa, ryhmässä oleskelussa ja liikkumisessa sekä asioinnissa kauppa- ja palveluliikkeissä sekä eräissä muissa tilanteissa.

Lakiehdotuksen pääsääntönä on kuitenkin kaiken liikkumisen kieltäminen. Sallittu liikkuminen on poikkeus pääsäännöstä, mikä muodostaa erittäin pitkälle menevän puuttumisen ihmisten perusoikeuksiin. Vaikka huomioon otetaan esityksen hyväksyttävät ja painavat tavoitteet, suuruusluokaltaan yhtä tehokkaita toimenpiteitä on mahdollista toteuttaa myös olennaisesti lievemmin rajoituksin ja kielloin. Lisäksi osa tavoitteista on toteutettavissa jo tehtyjen tartuntatautilain muutosten myötä.

Tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin, erityisesti yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä. Liikkumisen kieltäminen lähtökohtaisesti kokonaan on oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaista, eikä sitä voi pitää perustuslain 23 §:n tarkoittamalla tavalla välttämättömänä.

Ongelmallisuutta korostaa lakiehdotuksen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala. Valiokunta ei pidä mahdollisena, että tämä puute olisi korjattavissa sääntelyssä omaksuttujen perusratkaisuiden puitteissa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotusta ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ilman perusratkaisun muuttamista. Kielto ja rajoitukset on kohdistettava kaiken liikkumisen asemesta esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin. Sääntelyn on oltava täsmällistä ja tarkkarajaista sekä epidemiatilanteen kannalta välttämätöntä ja oikeasuhtaista.

Perustuslakivaliokunta toteaa selvyyden vuoksi, että perustuslain kotirauhaa koskevasta sääntelystä ei johdu periaatteellista estettä tällaisen sääntelyn toteuttamiselle asianmukaisesti.

Perustuslakivaliokunnan mielestä eduskunnan hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista tehdä eduskunnassa. Muutokset on saatettava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi."