Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Eduskunnan kuulemat asiantuntijat miettivät: Miksi hallitus ei pohtinut laajemmin vaihtoehtoja liikkumisrajoituksille?

Hallituksen esityksessä ei kattavasti pohdittu vähemmän perusoikeuksiin kajoavia vaihtoehtoja liikkumisrajoituksille, ja liikkumisrajoitukset olisivat osuneet myös sinne, missä tartuntoja ei niin paljon synny. Muun muassa näin asiantuntijat sanoivat lausunnoissaan eduskunnan valiokunnille.

Koronapandemiaan lausunnoissaan kantaa ottaneet olivat kuitenkin sitä mieltä, että kontaktit on saatava vähenemään eivätkä nykyiset keinot riitä tautitilanteen ajamiseen alas.

Hallituksen esitys liikkumisen rajoittamisesta vedettiin aiemmin tällä viikolla pois eduskunnasta, sillä perustuslakivaliokunta katsoi sen sisältävän runsaasti perustuslaillisia ongelmia. Kaikki perustuslakivaliokunnan kuulemat oikeusoppineet eivät kuitenkaan olleet yksimielisiä siitä, kuinka ongelmallinen esitys perustuslain näkökulmasta oli. Suomessa lakiesitysten perustuslainmukaisuudesta arvion tekee kuitenkin perustuslakivaliokunta.

Laki olisi kieltänyt ulkona liikkumisen pääsäännön mukaan kokonaan, mutta pääsäännöstä olisi voinut poiketa useiden poikkeussäännösten perusteella.

"Oikeasuhtaisempi sääntelymalli olisi voinut olla vaikka yölliset liikkumisrajoitukset"

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että esityksessä on varsin yleispiirteisesti tarkasteltu sääntelyvaihtoehtoja, jotka puuttuisivat ehdotettua sääntelyä vähemmän perus- ja ihmisoikeuksiin.

– Tällaisen tarkastelun tarvetta lisää se, että ehdotettava sääntely merkitsee liikkumisvapauden ohella verraten merkittäviä puuttumisia joko välittömästi tai ainakin välillisesti useisiin muihinkin perus- ja ihmisoikeuksiin, hän sanoo.

Tällaisia olisivat esimerkiksi kokoontumisvapaus ja elinkeinovapaus.

Myös rikosoikeuden professori Sakari Melander on samoilla linjoilla Ojasen kanssa.

– Arvioinnin kohteena ovat lähinnä vaihtoehdot nykyisten rajoitustoimien poistamisesta ja nykyisten rajoitustoimien jatkamisesta. Kun kysymys on näin merkittävästä perusoikeuksiin puuttuvasta ehdotetusta lainsäädännöstä, ei nähdäkseni ole asianmukaista, että esityksessä ei perusteellisesti ja kattavasti arvioida vaihtoehtoisia keinoja esityksessä asetettuihin tavoitteiden saavuttamiseksi, hän kirjoittaa.

Melanderin mukaan esityksessä olisi voinut arvioida esimerkiksi tartuntatautilain muuttamista. Tämä olisi Melanderin mukaan perusteltua etenkin siksi, että lain tavoite on laajempiin kohtaamisiin kuten yksityisissä tiloissa järjestettyihin juhliin puuttuminen.

Melanderin mukaan oikeasuhtaisempi sääntelymalli saattaisi olla yölliset liikkumisrajoitukset.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen sanoo, että perustuslain välttämättömyysvaatimuksen kannalta lakiehdotuksen ongelmana on, että rajoitusten piiriin tulee runsaasti toimintaa, joka on koronavirusepidemian leviämisen kannalta vaaratonta tai ainakin vaikutuksiltaan marginaalista.

– Tämä perustelee nähdäkseni lakiehdotuksen kohdentumisen uudelleen arviointia niin, että se ensisijaisesti rajoittaisi henkilöiden osallistumista joukkotilaisuuksiin tai useiden henkilöiden tapaamisiin. Tällaisenaan lakiehdotus ei nähdäkseni kaikilta osin täytä välttämättömyysvaatimusta, hän sanoo.

Poliisi voisi olla eri mieltä liikkumisen välttämättömyydestä

Lakiesitys nähtiin ongelmallisena myös rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen näkökulmasta. Periaatteen ytimessä on, että rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava riittävällä täsmällisyydellä, jotta voidaan ennakoida, onko jokin toiminta tai laiminlyönti rangaistavaa.

Melanderin mukaan ehdotettu laki ei kaikilta osin parhaalla mahdollisella tavalla täytä täsmällisyyden vaatimusta. Melanderin mukaan liikkumisrajoitusten poikkeuspykälä sisältää joltakin osin tulkinnanvaraista sääntelyä.

Melander kritisoi esimerkiksi sitä, että vakiintuneelle parisuhteelle ei voida löytää ennakoitavaa merkityssisältöä.

– Lisäksi rangaistavan käyttäytymisen rajaaminen parisuhteen ”vakiintuneisuuden” perusteella on nähdäkseni ongelmallista, hän kirjoittaa.

Melanderin mukaan on jopa todennäköistä, että jos ehdotettu laki tulee voimaan, eteen tulee tilanteita, joissa poliisi ja ulkona liikkuva ihminen ovat eri mieltä liikkumisen välttämättömyydestä. Tilanteita tuli Melanderin mukaan eteen myös viime keväänä, kun Uusimaa suljettiin.

Ojanen katsoo omassa lausunnossaan, että sääntelyn ongelmallisuutta vähentäisi, jos poliisi valvoisi kiellon noudattamista ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin.

Husissa leikkaussaleja voidaan joutua sulkemaan, jos teholla yli 30 koronapotilasta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja tartuntatautien ylilääkäri Asko Järvinen toteavat Husin lausunnossa, että voimassa olleet rajoitustoimenpiteet ja tehostetun tartunnanjäljityksen toimenpiteet eivät ole kyenneet estämään varianttiviruksen yleistymistä.

– Tartuntamäärien nousu on johtanut Husin erikoissairaanhoidossa hoidettavien potilaiden määrän lisääntymiseen ja viime viikkoina Husin sairaaloissa on hoidettu samanaikaisesti useampaa covid-19 potilasta kuin kertaakaan aiemmin epidemian aikana, lausunnossa sanotaan.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on Husissa viime viikkoina ollut noin 100 potilaan tasoa. Näistä tehohoidossa on samanaikaisesti ollut noin 25–30 potilasta, jonka lisäksi Husista on muihin sairaaloihin siirretty tehohoitoon kahdeksan potilasta.

Koronapotilaat ovat lausunnon mukaan vieneet Husin käytössä olevista tehohoidon paikoista noin puolet ja kaikista tehohoidon paikoista noin 44 prosenttia.

Husin mukaan tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrän nousu yli 30 potilaan, johtaa voimakkaisiin supistuksiin vaativassa terveydenhuollossa.

– Tällöin joudutaan sulkemaan noin 15 leikkaussalia, jotta tehohoitoon kykeneviä sairaanhoitajia saadaan tehoille potilashoitoon. Tällä olisi suora vaikutus muita vaikeita sairauksia sairastavien potilaiden hoitoon, lausunnossa sanotaan.