Harkitsetko öljylämmityksestä luopumista? Ely-keskus vinkkaa kolmesta tukivaihtoehdosta

Pientalojen omistajia kannustetaan öljylämmityksen vaihtamiseen parhaillaan kolmella vaihtoehtoisella tuella.

Ne ovat ELY-keskuksen avustus, joka on kohdennettu juuri öljylämmityksestä luopumiseen, ARAn energia-avustus sekä verotuksessa kotitalousvähennys, johon on kaavailtu vuosille 2022–2027 tuntuvaa korotusta öljylämmityksen vaihtajille.

Yhteen remonttiin voi saada vain yhdenlaista tukea.

Tukien käytössä ja ehdoissa on selviä eroja, joten eri tukien sopivuus ja määrä kannattaa Ely-keskuksen mukaan selvittää oman kiinteistön kohdalla huolellisesti ennen tukimuodon valintaa.

Lämmitystaparemontin suunnittelu kannattaa aloittaa parhaiten soveltuvan lämmitysmuodon valinnalla.

Maalämmön asentaminen esimerkiksi edellyttää toimenpidelupaa kunnalta, eikä ole yleensä mahdollista pohjavesialueilla.

Vinkkejä lämmitysmuodon valintaan saa Motivan verkkosivuilta sekä kuluttajien energianeuvonnasta.

– Kun omaan kiinteistöön sopiva lämmitysmuoto on löytynyt, kannattaa pyytää urakoitsijoilta tarjouksia, joista selviää sekä hankkeen kokonaiskustannus että työn osuus. Eri tukimuotojen vertailu on helpompaa, kun nämä seikat ovat selvillä, sanoo ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta tiedotteessa.

ELY-keskuksen avustusta voi saada uudesta lämmitysmuodosta riippuen 2 500 tai 4 000 euroa, ja se on käytettävissä sekä laite- että työkustannuksiin.

ARAn energia-avustusta myönnetään laajasti energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, niin laitteistoon kuin työhön.

Avustuksen määrä on 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista, mutta enintään 4 000 tai 6 000 euroa riippuen energiatehokkuuden paranemisesta. Energiatehokkuuden arviointiin käytetään E-lukulaskelmia.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta, ei laitteista. Vuonna 2021 kotitalousvähennys on 40 prosenttia työn osuudesta, ja enintään 2 250 euroa.

Puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa, kun työkustannukset ovat vähintään 11 750 euroa.

Vuosille 2022–2027 öljylämmityksen vaihtajille on suunnitteilla suurempi 60 prosentin kotitalousvähennys, jonka enimmäismäärä olisi 3 500 euroa.

Puolison kanssa vähennystä voisi saada yhteensä 7 000 euroa, kun työkustannukset olisivat vähintään 12 000 euroa.

Korkeamman verovähennyksen ehdoista ja muista yksityiskohdista päätettäneen loppuvuodesta 2021.

Yksinasuvalle ELY-keskuksen tai ARAn 4 000–6 000 euron avustukset ovat aina kotitalousvähennystä suurempia, mutta kahden aikuisen taloudessa eri tukimuotojen soveltuvuutta ja määrää kannattaa vertailla huolella.

– ARAn energia-avustus sopii erityisesti kohteisiin, joissa tehdään useita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdos, lisäeristämistä sekä ikkunoiden ja ovien vaihto, kertoo ylitarkastaja Sini Sirén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta.

Motiva on laskenut esimerkinomaisesti eri tukivaihtoehtojen vaikutusta kokonaiskustannuksiin omakotitaloissa, joissa öljylämmitys vaihdetaan maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön.

Hinnat ovat kuvitteellisia, ja todellinen hintavaihtelu on suurta kohteesta ja sen sijainnista riippuen. Myös työn osuudesta esitetään vain suuntaa antava arvio.

– Tällä hetkellä kahden henkilön kotitalousvähennys on ELY-keskuksen avustusta suurempi, kun työkustannukset ovat yli 10 500 euroa. Vuosille 2022–2027 mahdollisesti tuleva korotettu kotitalousvähennys olisi avustusta suurempi, kun työkustannukset ylittäisivät 7 000 euroa ja vähennyksen tekee kaksi henkilöä, sanoo Motivan energia-asiantuntija Teemu Kettunen.

Energia-avustushakemus on toimitettava ARAan etukäteen. Korjaukset, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan.

Myös ELY-keskuksen avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Avustusta voidaan kuitenkin myöntää 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.

Kotitalousvähennys ilmoitetaan jälkikäteen. Vähennys myönnetään verotuksessa sille vuodelle, jolloin työ on maksettu. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä antaa Verohallinto.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka