Moni koki leikkauksen viivästyneen ja osa hoitonsa huonontuneen koronan takia, vahinkoilmoituksista vain 10 prosentille hyvitystä – nämä asiat selittävät matalaa korvausprosenttia

Ko­ronaan liitty­vistä ratkais­tuista vahin­koil­moi­tuk­sista vain 10 pro­senttia joh­ti myön­teiseen korvaus­pää­tökseen, uutisoi Lääkärilehti. Elokuun 2021 lop­puun men­nessä Poti­las­va­kuu­tus­keskus (PVK) antoi rat­kaisun 77 ko­ronaan liit­tyvään poti­las­va­hin­koil­moi­tukseen. Asia sel­viää PVK:n teema­ra­por­tista.

Vahinkoilmoituksista noin puolet liittyi suoraan koronaan, eli potilaalla oli epäilty tai todettu koronatauti. Lopuissa tapauksista koronaepidemia vaikutti potilaan muuhun hoitoon, eli vahinkoilmoitus liittyi koronaan vain välillisesti.

Syitä matalalle korvausprosentille on monia, sanoi PVK:n tiedotteessa potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling

– Yksi keskeinen syy on se, että potilasvakuutuksen kautta ei korvata hoidon viiveestä aiheutunutta vahinkoa, jos sen on aiheuttanut terveydenhuollon resurssien rajallisuus ja hoidon kiireellisyys on arvioitu oikein, hän kertoi.

Tyypillisimmin koronaan liittyvissä potilasvahinkoilmoituksissa oli kyse siitä, että potilaan tarvitseman hoito viivästyi koronaepidemian vuoksi. Yli puolet ilmoitetuista viiveistä oli leikkaushoidon viiveitä. Yksittäisissä tapauksissa hoidon viivästyminen oli ainoa vahinkoilmoituksen syy. Yleensä potilas oli myös tyytymätön hoitonsa sisältöön tai hoidosta aiheutuneisiin haittoihin.

Wellingin mukaan potilasvahinkoaineisto kertyy aina viiveellä. Aikaa vahinkoilmoituksen tekemiseen on pääsääntöisesti kolme vuotta siitä, kun vahinko on tullut tietoon.

Siksi vasta myöhemmin selviää, onko koronaepidemia lisännyt diagnoosi- ja hoitoviiveistä johtuvien potilasvahinkojen määrää.

Koronaepidemia voi vaarantaa potilasturvallisuutta monin tavoin, arvioi PVK. Maailmalta ja Suomesta onkin tähän mennessä raportoitu diagnoosi- ja hoitoviiveiden lisääntymistä. Tiedotteen mukaan ammattilaiset ovat joutuneet tekemään töitä, joihin heillä ei ole ollut riittävää kokemusta tai koulutusta ja terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutus on kärsinyt.

Rokotuksiin liittyviä vahinkoilmoituksia tehtiin elokuun loppuun mennessä 14. Suurin osa liittyi koronarokotteen aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Welling kertoo, että rokotteen aiheuttamien haittavaikutuksien käsittely kuuluu lääkevahinkovakuutuksen puolelle.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka