Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Yliopistoista valmistuneet ovat tyytyväisiä koulutukseensa, kertoo tutkimus – tyytyväisimpiä urakehitykseensä ovat lääketieteen lisensiaatit

Yliopistoista valmistuneet ovat varsin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Noin kahdeksan kymmenestä kandidaatin tutkinnon suorittaneesta arvioi saamaansa opetusta laadukkaaksi. Yhdeksän kymmenestä maisterin ja tohtorin tutkinnon suorittaneesta on erittäin tyytyväinen tai vähintäänkin melko tyytyväinen tutkintoonsa työuran kannalta.

Tulokset käyvät ilmi yliopistojen kandipalaute- ja uraseurantatutkimuksista, joihin vastasi yhteensä yli 55 000 eri tutkintoja suorittanutta vuosina 2018–2020. Kandidaatintutkinnon suorittaneet vastasivat kyselyyn heti tutkinnon suorittamisen jälkeen, maisterit viiden vuoden ja tohtorit kolmen vuoden kuluttua tutkinnosta.

Kandidaatin tutkinnon suorittaneet katsoivat, että yliopisto-opinnoissa on hyvää erityisesti opintojen kiinnostavuus ja vertaistuki. Parantamisen varaa puolestaan koettiin olevan esimerkiksi kurssivaatimusten selkeydessä.

Maistereista valtaosa koki saaneensa koulutuksen kautta riittävät työelämävalmiudet. Tyytyväisyys tutkintoon oli yhteydessä vastaajien työmarkkina-asemaan.

– Tyytyväisimpiä olivat luonnollisesti ne yli 90 prosenttia vastaajista, joilla ei ollut työurallaan katkoksia, kertoo professori Päivi Tynjälä Jyväskylän yliopistosta.

Jonkin verran lomautuksia ja työttömyyttä

Tohtorikoulutuksen saaneet työskentelivät pääosin tutkimustehtävissä, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä opetuksen parissa. Valtaosa kyselyyn vastanneista koki nykyisen työn vastaavan vaativuustasoltaan tohtorin koulutusta. Kuitenkin tohtorin tutkinto koettiin vasta kolmanneksi tärkeimmäksi työllistymiseen vaikuttaneista tekijöistä. Tärkeimmiksi nähtiin ylempi korkeakoulututkinto ja kyky kertoa omasta osaamisestaan.

Urakehitykseensä kaikkein tyytyväisimpiä olivat lääketieteen lisensiaatit. Tohtoreista tyytyväisimpiä tutkintoonsa työuran kannalta olivat palvelualoilta sekä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloilta valmistuneet tohtorit. Viidennes humanististen alojen tohtoreista ei ollut tyytyväinen urakehitykseensä.

Vuoden 2020 aikana vajaa 16 prosenttia maistereista ja 12 prosenttia tohtoreista oli kohdannut lomautuksia tai työttömyyttä tai lopettanut yritystoiminnan. Etätyöhön siirtyminen, matkustusrajoitukset ja lastenhoidon järjestelyt sulkuaikana olivat suurimpia pandemian-ajan aiheuttamia muutoksia akateemisessa työssä.