Isä puukotti ex-puolisoaan ja lapsia valvotun tapaamisen päätteeksi Helsingin Haagassa – kaupungin työntekijöiden toiminnasta ei nosteta syytteitä

Syyttäjä ei nosta syytteitä Helsingin kaupungin työntekijöitä vastaan tapauksessa, jossa mies pääsi puukottamaan entistä puolisoaan, heidän kolmea lastaan ja ex-puolison ystävää lastensuojeluyksikön järjestämässä perhetapaamisessa. Veriteko tapahtui Haagassa maaliskuussa 2019.

Toukokuussa 2019 kerrottiin, että poliisi oli päättänyt aloittaa rikostutkinnan lastensuojelun toiminnasta asiassa. Poliisi katsoi, että lastensuojeluyksikön tapaamispaikan olosuhteet vaikuttivat siihen, että puukotus pääsi tapahtumaan. Poliisi selvitti esitutkinnan aikana muun muassa sitä, oliko tapaamiseen liittyvissä prosesseissa toimittu ohjeiden ja säännösten mukaisesti.

Viime vuoden maaliskuussa kerrottiin, että poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin työntekijää virkavelvollisuuden rikkomisesta.

"Lainsäädäntö perustuu lapsen edun näkökulmaan"

Syyttäjän mukaan poliisin esitutkinnan perusteella ei kuitenkaan ole todennäköisiä syitä sen tueksi, että kaupungin työntekijät olisivat syyllistyneet rikokseen.

– Keskeinen kysymys asiassa on ollut se, miten kyseessä olevan perheen osalta valvotut tapaamiset oli järjestetty ja oliko tapaamisten järjestelyissä riittävästi ja käytettävissä ollein keinoin huomioitu mahdollinen perheen sisäisen väkivallan uhka siten kuin edellä mainittujen henkilöiden virkavelvollisuutta määrittävät säännökset ja määräykset edellyttävät, kertoo tiedotteessaan erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen.

Mäkisen mukaan olennaista on se, että valvottuja tapaamisia koskeva lainsäädäntö perustuu lapsen edun näkökulmaan. Sen sijaan perheen sisäisen väkivallan uhka, silloin kun se ei kohdistu lapsiin, on Mäkisen mukaan käytännössä kokonaan sääntelemättä sosiaalihuoltolain valvottuja tapaamisia koskevissa säännöksissä.

Myös syyttämättäjättämispäätöksessä sanotaan, ettei sosiaalihuoltolaki sisällä säännöksiä siitä, miten vanhempien välisiin mahdollisiin konflikteihin tapaamisten yhteydessä tulisi varautua.

– Rikosoikeudellisen virkavastuun muodostumisen edellytyksenä on, että virkavelvollisuuden tulee perustua riittävän täsmällisesti määriteltyyn säännökseen tai määräykseen ennen kuin tuottamuksellinenkaan virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö voi täyttyä. Asiassa ei ole näyttöä siitä, että mitään täsmällisyysvaatimuksen täyttävää säännöstä tai määräystä olisi rikottu rikoksen tunnusmerkistön täyttävällä tavalla, Mäkinen kirjoittaa.

Oikeus ennakoi, että mies voi yrittää tappaa ex-puolison

Käräjäoikeus oli epäillyt kuukausi ennen puukotusta, että mies saattaa yrittää tappaa entisen puolisonsa.

– On edelleen aihetta olettaa, että mies tulisi tekemään hakijan henkeen kohdistuvan rikoksen tai muuten vakavasti tätä häiritsemään, Helsingin käräjäoikeus totesi helmikuussa 2019 antamassaan lähestymiskieltopäätöksessä.

Puukotus tapahtui reilu kuukausi päätöksen jälkeen.

Lasten isää on epäilty murhan ja tapon yrityksestä sekä kolmesta törkeästä pahoinpitelystä. Hän pakeni epäiltyjen tekojen jälkeen ulkomaille, todennäköisesti Irakiin, eikä häntä ole tavoitettu. Miehestä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka