Oikeusasiamiehen mukaan Poliisihallituksen ohjaava kirje osin lainvastainen – kirje voi estää tahdosta riippumattoman hoidon määräämisprosessin käynnistymisen

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) on antanut Poliisihallitukselle huomautuksen osin lainvastaisesta ja virheellisestä ohjaavasta kirjeestä. Ohjaava kirje koskee mielenterveyslain mukaista poliisin virka-apua tilanteissa, joissa ihminen on lähetetty tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arviointiin. Kirjeessä on katsottu, ettei poliisi voi puuttua ihmisen vapauteen, ellei hänestä ole tehty tarkkailulähetettä, vaan kuljetus perustuu ihmisen vapaaehtoisuuteen ja suostumukseen.

Oikeusasiamiehen mukaan tämä peruslähtökohta kirjeessä on virheellinen ja lainvastainen eikä erottelua voida voimassa olevan lainsäädännön mukaan tehdä.

– Mielenterveyslaissa on poliisin virka-avun suhteen nimenomaisesti rinnastettu tilanteet, joissa tarkkailulähete on laadittu tai joissa virka-apua pyydetään tarkkailulähetteen laatimiseksi. Molemmissa tilanteissa poliisi on velvollinen antamaan virka-apua samalla tavalla, tiedotteessa sanotaan.

Lääkärillä tai ensihoidolla ei oikeutta käyttää voimakeinoja

Pohan ohjaavassa kirjeessä katsotaan lisäksi, että jos terveydenhuollon viranomainen ei voi itse "pakottaa" ihmistä lähtemään hoitoon, ei voi virka-avun antajakaan.

Oikeusasiamiehen mukaan myös tämä kohta on virheellinen. Sen mukaan lääkärillä on toimivalta päättää ihmisen kuljettamisesta yksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi, mutta tämä ei tarkoita, että lääkärillä tai ensihoidolla olisi oikeus käyttää voimakeinoja.

– Sen sijaan lääkärille on mielenterveyslaissa säädetty oikeus pyytää virka-apua poliisilta, jolla puolestaan on toimivalta käyttää poliisilaissa säädettyjä voimakeinoja muun muassa sellaisen vastarinnan murtamiseksi, jolla pyritään estämään henkilön kuljettaminen toimintayksikköön.

Useita kanteluita ja läheisten huolestuneita yhteydenottoja

Oikeusasiamies katsoo, että kun ohjaavan kirjeen perusteella poliisi ei anna virka-apua hoitoa vastustavan ihmisen toimittamiseksi tarkkailulähetteen laatimista varten, tahdosta riippumattoman hoidon määräämisprosessi ei käytännössä voi käynnistyä.

– Tämä voi vakavasti vaarantaa sekä hoidon tarpeessa olevien henkilöiden että sivullisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä muita perusoikeuksia.

Oikeusasiamies pitää ohjaavan kirjeen ja siinä tehdyn mielenterveyslain tulkinnan aiheuttamaa tilannetta hyvin huolestuttavana ja vakavana.

– OA on saanut asiasta useita kanteluita ja hoidon tarpeessa olevien henkilöiden läheisten huolestuneita yhteydenottoja.

Oikeusasiamies pyytää Poliisihallitusta kiireellisesti arvioimaan ohjaavan kirjeen sisältöä ja ilmoittamaan toimenpiteistään viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka