Mielipide | Maatalous ei kestä lisäkustannuksia

Parhaat tavat parantaa eläinten hyvinvointia ovat vapaaehtoisia. Tuotantoeläinten kohdalla tulee huomioida eläinten pitoon liittyvät kustannukset. Sama tilanne on ilmaston perusteella maataloudelle esitetyissä vaatimuksissa.

Mikäli lainsäädännöllä heikennetään maatalouden kannattavuutta, kasvaa riski yrittäjien hyvinvoinnin ja sen myötä eläinten hyvinvoinnin heikkenemiselle. Samalla vaarannetaan koko suomalaisen ruokaketjun toiminta.

Vaatimuksia eläinten hyvinvoinnista ja maatalouden ilmastoteoista ei voi erottaa niistä aiheutuvista kustannuksista. Nykyinen elintarvikeketju ei kustannuksia huomioi eikä ole nähtävissä, että tähän olisi tulossa muutosta.

Ruokaketjun ympärillä puhutaan niin sanotusta reilusta siirtymästä ilmastokysymyksiin liittyen. Maatilatasolla reilu siirtymä tarkoittaa, että maataloudelle muodostuvat kustannukset ruoan tuottamisesta ja ilmastotyöstä on siirrettävä täysimääräisinä tuottajahintoihin.

Maatalouden tuotteita ostava teollisuus ei pääsääntöisesti maksa parempaa tuottajahintaa, vaikka lainsäädännöllä maataloudelta edellytetään eläinten hyvinvointia edistäviä tai ilmastonmuutosta huomioivia toimenpiteitä, joista aiheutuu kustannuksia.

Kauppa ei maksa teollisuudelle parempaa hintaa niiden tuottamista tuotteista, vaikka niiden raaka-aineiden tuottamiselle on asetettu lainsäädännöllä tai vapaaehtoisesti tuontituotteita merkittävästi tiukempia vaatimuksia. Muualla EU:ssa ruoan hinta nousee, meillä jatketaan halpuuttamista.

Suomessa on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin sekä lainsäädännöllisiin menettelyihin, joilla koko elintarvikeketju saadaan osallistumaan niin eläinten hyvinvoinnin kuin maatalouden ilmastotoimien edistämiseen niin, että niistä aiheutuvat kustannukset tulevat koko ketjun kannettavaksi.

Elintarviketeollisuus ja kauppa eivät kanna vastuuta maatalouden nykyisestäkään kustannusten räjähdysmäisestä noususta. Maatalouden heikko taloudellinen tilanne ei kestä enää yhtään lisäkustannuksia lainsäätäjän taholta.

Vesa Kallio

toiminnanjohtaja, MTK-Etelä-Savo

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka